Cijene

do   50 kom cijena  7 kn
do 120 kom cijena  6,5 kn
od 120 kom cijena  6 kn