Cijene

do   50 kom cijena  5 kn
do 120 kom cijena  4,5 kn
od 120 kom cijena  4 kn