Cijene

do   50 kom cijena  6.5 kn
do 120 kom cijena  6 kn
od 120 kom cijena  5.5 kn